onama01“Keln centar” centar nemačkog jezika osnovan je 2008. godine kao prva škola nemačkog jezika u Kruševcu i uopšte celom Rasinskom okrugu.
Naš cilj je da omogućimo polaznicima da u prijatnom ambijentu Köln centra sa lakoćom ovladaju nemačkim jezikom i da to svoje znanje  primene i u praksi. Metode rada koje primenjujemo doprinose razvoju komunikativnih sposobnosti i sticanju samopouzdanja pri komunikaciji na nemačkom jeziku.
Nastavni kadar čine stručni i visoko motivisani profesori nemačkog jezika sa internacionalnim iskustvom.
Rad u malim grupama ( od 5 - 9 polaznika ) omogućava da svaki polaznik aktivno učestvuje i da „progovori” nemački bez straha. Grupe se formiraju na osnovu znanja i uzrasta polaznika.
Nastava u Keln centru je prilagođena evropskim okvirima po CEF ( Common European Framework ) - jezičkim nivoima po evropskoj standardizaciji.

onama02Keln centar sprema polaznike za polaganje međunarodno priznatih diploma Gete instituta u Beogradu.

Kvalitetan prostor prilagođen nastavi nemačkog jezika obuhvata i biblioteku sa rečnicima, gramatikama, knjigama, kompakt diskovima, igricima, prospektima i ostalom literaturom na nemačkom jeziku koji su na raspolaganju polaznicima kako bi obogatili svoje znanje, i na jedan neposredan način upoznali kulturu nemačkog govornog područja : Nemačke, Švajcarske i Austrije.

Biblioteka nudi mogućnost individualnog proširivanja znanja u raznim oblastima nemačkog jezika - školovanje i studiranje, posao, kultura, politika, umetnost, društveni život i zabava, sport.... Pored biblioteke u funkciji je i Kinderecke - dečji kutak za naše najmlađe polaznike, gde oni mogu da se igraju, glume, sviraju i boje i to sve na nemačkom!

Korišćenjem različitih medija ( kompakt diskovi za slušanje dijaloga i tekstova uz knjige, muzikui  časopise...) i didaktičkih sredstava (kartice, društvene igre...) u nastavi nemačkog jezika se omogućava da taj jezik oživi i nađe primenu u osnovnim životnim situacijama sa kojima možete da se sretnete: na ulici, u banci, u prodavnici, u svom domu, u školi, na fakultetu ili poslu...

Dobrodošli u Keln centar

 

onama03
onama04