Jezički nivoi po evropskoj standardizaciji

http://www.goethe.de/ins/cs/bel/lrn/stf/deindex.htm

jnCEF (Common European Framework) je sistem standardizacije ocenjivanja nivoa znanja u cilju uniformisanja vrednosti izdatih sertifikata usled sve veće fluktuacije stanovništva i radne snage u okviru Evropske Zajednice. Sastoji se od ukupno šest nivoa jezičke kompetentnosti označenih slovima (A, B, C) sa pod podelom iskazanom brojem (1, 2).

A1 - Nakon savladavanja ovog nivoa u mogućnosti ste da postavljate i odgovarate na konkretna pitanja jednostavnim jezikom. Da izrazite svoje potrebe na osnovnom nivou, razumete natpise, informacije i slično, kao na primer u situacijama na ulici, autobuskoj stanici, aerodromu, prodavnici ili restoranu. Moći ćete da razumete jednostavne poruke, da predstavite sebe, posao kojim se bavite i da opišete osobe iz vaše okoline. Takođe da postavljate jednostavna pitanja tipa: gde živite, koje ličnosti poznajete i šta posedujete od predmeta. Možete da se sporazumete sa sagovornikom ukoliko govori polako i razumljivo.

A2 - Na ovom nivou možete razumeti jasne informacije i poruke, izraziti osećanja, volju i misli kao i umeti da popunite većinu formulara naročito vezane za lične podatke. Moći ćete da vodite jednostavnu konverzaciju, da predstavite opširnije sebe, svoje poreklo i obrazovanje i posao kojim se bavite, da izrazite svoje potrebe na višem nivou, vodite razgovor u krugu porodice, u kupovini, na poslu i u blizoj okolini.

B1 - Možete iskazati mišljene o apstraktnim pitanjima i uočiti nijanse značenja. Razumećete informativne članke u novinama kao i pisma. Umećete da napišete pismo ili sastav na odredjeni broj tema koji se odnose pre svega na lično iskustvo kao i da iznesete svoje mišljenje o njima.

B2 - Sposobni ste da vodite konverzaciju na veliki broj tema bilo da su iz ličnog ili profesionalnog iskustva ili aktuelni događaji. Razumećete detaljne informacije i umeti da iskažete a takođe i tražite podrobnije informacije usmeno ili pismeno.

C1 - Bićete sposobni da vodite konverzaciju duži vremenski period i diskutujete o apstraktnim ili kulturološkim temama sa visokim stepenom fluentnosti i bogatim rečnikom. Razumećete kompleksna mišljenja i argumente iz raznovrsne literature. Jedina prepreka vašem tečnom govoru može biti na nivou vokabulara.

C2 - U potpunosti ste ovladali jezikom, kako govornim tako i pisanim. Možete razgovarati o složenim i osetljivim pitanjima bez ustručavanja kao i razumeti detalje kao što su najčešće pravne implikacije.